bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Nisan Ay Katlm Pay demeleri Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2018 Nisan Ay Hastane laç Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü le Eczane ve Optik katlm pay tutarlarnn 31.05.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL MERKEZ HEYET

2018-05-31 09:11:05