bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TTCK tarafndan yaynlanan 2018/2 sayl Genelge hakknda

 TTCK tarafndan yaynlanan 2018/2 sayl Genelge hakknda bilgilendirme içeren 17.05.2018 tarih ve 3742 sayl bölge eczac odas yazmz ekte bilginize sunulmaktadr.

 

EKL DOSYA ÇN TIKLAYINIZ...

2018-05-28 09:28:44