bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Yeni Nesil deme Kaydedici Cihazlarn Entegrasyon lemleri Hakknda

 Bilindii üzere; 30.09.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yaymlanan 483 Sra nolu Tebliin 8.Maddesinin 3. Fkrasnda “..YN ÖKC'leri kullanan mükelleflerin söz konusu harici yazlm ve donanmlarn YN ÖKC'lerle entegre ve balantl yapda kullanlmasn temin etmek için YN ÖKC yetkili servislerine bavurup gerekli balantlar, en geç 1/4/2018 tarihine kadar yaptrmalar ve bu ekilde kullanmalar zorunludur.” hükmü yer almakta idi. 


25.05.2018 tarih ve 30431 sayl Resmî Gazetede Maliye Bakanl (Gelir daresi Bakanl)’ndan konu ile ilgili yaplan deiiklik teblii yaymlanm ve uygulama tarihi 01.10 2018 tarihine ertelenmitir.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

 

TÜRK ECZACILARI BRL

Resmi Gazete

2018-05-28 09:24:42