bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Beeri Tbbi rnlerin Fiyatlandrlmasna Dair Kararda Deiiklik Yaplmas Hakknda Karar

 25.05.2018 tarih ve 30431 sayl Resmi Gazete’de Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmasna Dair Kararda Deiiklik Yaplmas Hakknda Karar yaynlanm olup, karar metni aadaki gibidir:

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüe konulan Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmasna Dair Karara aadaki geçici madde eklenmitir.
“GEÇC MADDE 2- (1) Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmas Hakknda Teblide tanm yer alan kaynak fiyat takibi yaplmayan ürünler için 2019 ylnn dönemsel Avro deeri geçerlilik tarihine kadar uygulanmak üzere %2,5 seyyanen art uygulanr.
(2) 2 nci maddenin onuncu fkrasnda belirtildii ekilde güncellenen deerlerin birinci fkra kapsamnda seyyanen gerçekletirilen art nedeniyle almas durumunda da kaynak fiyat takibi yaplmayan ürün statüsü korunacaktr.”

MADDE 2- Bu karar Resmi Gazete’de yaymlandktan 3 i günü sonra yürürlüe girer.

MADDE 3- Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Karar metni için tklaynz.

 

 

2018-05-28 09:23:38