bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczaclk Eitim Programlarnn Asgari Eitim Koullarnn Belirlenmesine Dair Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

 25.05.2018 tarih ve 30431 sayl Resmi Gazete’de "Doktorluk, Hemirelik, Ebelik, Di Hekimlii, Veterinerlik,Eczaclk Ve Mimarlk Eitim Programlarnn Asgari Eitim koullarnn Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik" yaynlanmtr.

Yönetmelik deiiklii aada ekildedir;

"MADDE 1 – 2/2/2008 tarihli ve 26775 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Doktorluk, Hemirelik, Ebelik, Di Hekimlii, Veterinerlik, Eczaclk ve Mimarlk Eitim Programlarnn Asgari Eitim Koullarnn Belirlenmesine Dair Yönetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Kamuya açk bir eczanede ya da hastanede bir eczacnn denetiminde, ilaç üretim tesisi, tbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlaryla ilgili AR-GE merkezlerinde asgari 6 ay olan zorunlu stajn tamamlanmas gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköretim Kurulu Bakan yürütür."

Bu Yönetmelik deiiklii ile;

“b) Kamuya açk bir eczanede veya hastanede bir eczacnn denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajn tamamlanmas gerekir.” maddesine “ilaç üretim tesisi, tbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlaryla ilgili AR-GE merkezlerinde” ibaresi eklenmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2018-05-28 09:23:00