bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Candisept ve Serozil simli lalara Uygulanan Geri ekme lemleri Hakknda

 Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan 23 Mays 2018 tarihli “laç Geri Çekme” konulu duyurular ile;

“VEM laç San. ve Tic. A..”nin ruhsatna sahip olduu; “Candisept 100mg/50ml IV nfüzyon çin Çözelti çeren Flakon”  isimli müstahzarn 707021(SKT: 07/2020) parti numaralsna firma spesifikasyonlarna uygun olmamas, ve  Saba laç San. ve Tic. A..’nin ruhsatna sahip olduu; “Serozil 250mg/5ml Oral Süspansiyon çin Kuru Toz” adl ürünün A048808 (SKT:01.2019), A050904 (SKT:03.2019) ve A050906 (SKT:03.2019) parti numarallarna ürünün kullanma hazrlanmas ile ilgili primer ve sekonder ambalaj üzerinde yer alan bilgiler ile kullanma talimat üzerinde yer alan bilginin birbirinden farkl olmas gerekçesiyle 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Geri Çekme Yönetmelii”ne göre 1. snf A seviyesinde (nihai kullanc seviyesi) geri çekme ilemi uyguland, gereinin yaplmasnn ilgili firmalara duyurulduu belirtilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Candisept hakkndaki Kurum duyurusu için tklaynz.

Serozil hakkndaki Kurum duyurusu için tklaynz.

2018-05-28 09:18:10