bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Bendamustin in Hazrlanan Sayn Salk Meslei Mensubu Mektubu Hakknda

 Birliimize T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 18.05.2018 tarihli ve 92772 evrak nolu yaz ile,

Salk meslei mensuplarnn ilaç güvenlilii ile ilgili konularda meydana gelen gelimelerden ivedilikle haberdar olmalar amacyla Sayn Salk Meslei Mensubu Mektubu (SSMMM) datlmas uygulamasnn Kurum tarafndan yürütüldüü,

Bu dorultuda "Bendamustin içeren ilaçlarn onaylanmam kombinasyon tedavilerinde veya onayl endikasyonlar dnda kullanldnda artm mortalite" hakknda önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan mektubun Birliimiz tarafndan duyurulmas istenmektedir.

lgili Kurum yazs ve Sayn Salk Meslei Mensubu Mektubu yazmz ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

Eki için tklaynz.

 

 

2018-05-28 09:17:21