bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Tbbi Malzeme Reeteleri Konulu Medula Duyurusu

 Medula Eczane Sisteminde 18.05.2018 tarihinde “Tbbi Malzeme Reçeteleri Hakknda” bal ile yaymlanan duyuru aadaki ekildedir:

“Tarih : 18.05.2018

Konu : Tbbi Malzeme Reçeteleri Hakknda

Açklama: Genel Salk Sigortas Genel Müdürlüü tarafndan yaymlanan 02.05.2018 tarihli duyuruda yer alan 'MEDULA sisteminin ve/veya salk hizmet sunucusuna ait sistemin çalmamas nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete (TIBB MALZEME REÇETES) üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilikin 'Sistemlerin çalmamas nedeniyle e-reçete düzenlenememitir' ibaresi kae ya da el yazs eklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi (TIBB MALZEME REÇETESN) düzenleyen hekim tarafndan onaylanmaldr.' hükmünün uygulamas, SUT ta gerekli düzenlemeler yaplncaya kadar (mükerrer ödemeye sebebiyet vermeden) TIBB MALZEME REÇETELERNDE aranmayacaktr.”

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

02.05.2018 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan yaymlanan duyuruya ulamak için tklaynz.

 

 

2018-05-28 09:15:36