bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna likin 7143 Sayl Kanun Genel Teblii Hakknda

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

18 Mays 2018 tarih ve 30425 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "7143 sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna likin Kanun kapsamnda, 

"b) Eczaneler, stoklarnda kaydi olarak yer ald halde fiilen bulunmayan ilaçlar, bu Kanunun yaymland tarihi izleyen üçüncü ayn sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kaytlarndan çkarabilirler. Bu suretle kaytlardan çkarlan ilaçlarn maliyet bedeli üzerinden %4 orannda hesaplanan katma deer vergisi ayr bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma deer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahnn tespitinde gider olarak dikkate alnamaz." eklinde düzenleme yapld, eczaclarn, bu maddede tanmlanan bildirimi yapmalar için 2018 yl Austos ay sonuna kadar süre tannm olup, uygulamann ne ekilde yaplacann, önceki stok düzenleme uygulamasnda olduu gibi, Maliye Bakanl tarafndan yaymlanacak Teblii ile ayrntl olarak açklanmasnn beklendii, 18.05.2018 tarihinde www.teb.org.tr araclyla Birliimiz tarafndan duyurulmutu. 

Maliye Bakanl (Gelir daresi Bakanl) tarafndan 26 Mays 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de "Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna likin 7143 Sayl Kanun Genel Teblii" yaymlanmtr. Tebli'in "B- Kaytlarda Yer Ald Hâlde letmede Mevcut Olmayan Emtia" balkl bölümünde eczanelerde kaydi olarak yer almasna ramen fiili olarak bulunmayan ilaçlarn kaytlarnn kanun kapsamnda ne ekilde düzeltilebilecei açklanmaktadr.

Tebli metninin tamam ile, Tebliin eczanelerde kaydi olarak yer almasna ramen fiili olarak bulunmayan ilaçlarla ilgili ne ekilde ilem yaplmasna gerektiine dair bölümü ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

 

Eczanelere ilikin bölüm için tklaynz.

Tebli metni için tklaynz.

Tebli ekleri için tklaynz.

 

 

2018-05-28 09:15:01