bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGKnn 31.07.2018 Tarihinde Pasife Alaca lalar Listesi Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 16.05.2018 tarihinde yaymlanan Yerelleme Sürecine liin Duyuru” ile;   


“Onuncu Kalknma Plan ve 64. Hükümet 2016 Yl Eylem Plan kapsamnda 31.07.2018 tarihinden itibaren Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenecek ilaçlara ilikin listeler ekte yer almaktadr. Stok zararlar dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerini almalar amacyla salk hizmeti sunucular ile birlikte dier ilgililere önemle duyurulur.” denilmektedir. 

31.07.2018 tarihinde pasiflenecek ilaçlara ilikin listeler ekte yer almaktadr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Kurum duyurusu için tklaynz.

Birinci aama yerelleme süreci kapsamnda pasiflenecek ilaçlara ilikin liste için tklaynz.

kinci aama yerelleme süreci kapsamnda pasiflenecek ilaçlara ilikin liste için tklaynz.

2018-05-18 10:07:01