bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TTCK Tarafndan Yaynlanan 2018/2 Sayl Genelge Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI 

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA, 

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan, 16.05.2018 tarihinde, l Salk Müdürlüklerinin dikkatine bal ile 2018/2 sayl Genelge yaymlanmtr. Genelge metni ekte yer almaktadr. 

Genelgede, Ulusal Uyuturucu ile Mücadele Eylem Plan "Uyuturucuya Ulalabilirliin Önlenmesi'' balkl 1. bileenin 5. alt bileeni mucibince "Elektronik Renkli Reçete Sistemi'' kurulmu ve 2017/1 sayl Genelge ile krmz ve yeil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamna alnmtr. Projenin devamnda 2017/4 sayl Genelge ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar, 2018/1 sayl Genelge ile de normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tbbi ilaçlar içerecek ekilde kapsamn geniletildii; 

05.03.2018 tarihli Bakan oluru ile tüm ilaçlarn renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm salk hizmet sunucularnda Bakanlmzn kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasna geçilmesinin talimatlandrld, 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçlar Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmalar gerektii belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 

1. Salk Bakanl e-reçete sistemine https://renklirecete.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulalacaktr. 

2. Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluturduklar reçeteleri 5070 sayl elektronik imza Kanunu ile yaplan düzenleme kapsamnda slak imzaya edeer hukuki geçerlilii olan e-imza prosedürü ile imzalayacaklardr.

3. Entegrasyon ilemlerine dair dokümanlar Salk Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüü tarafndan ilan edilecektir.

4. Hekimler krmz, yeil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçlar tek bir e-reçetede yazabileceklerdir. Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile dier ilaçlarn ayr ayr reçete edilmesine gerek yoktur. 

5. Hastane eczaneleri ve serbest eczaneler krmz, yeil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alnan normal reçeteler- için ilgili sistem üzerinden ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir ilem yapmayacaklardr. 

6. 2017/1, 2017/4, 2018/1 sayl Genelgelerdeki teknik açklamalara dair hükümler geçerliliini korumaktadr. Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki tüm özel ve kamu salk hizmet sunucularna, (serbest hekim, veteriner hekim, di hekimleri dahil) duyurulmasn önemle rica ederim." 

T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan 2018/1 ve 2018/2 Sayl Genelgeler yazmz ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakknda bilgilendirilmesini sayglarmla rica ederim. 

Ecz. Arman Üney 
Genel SEKRETER

2018/1 sayl Genelge için tklaynz.
2018/2 sayl Genelge için tklaynz.

 

 

2018-05-18 10:06:06