bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) Duyurusu

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 15.05.2018 tarihinde yaymlanan duyuruda;

6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe giren Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik hükümleri dorultusunda nüfus kriterine tabi olan eczaclara ait bavurularn https://eys.titck.gov.tr/ adresinden eriilebilecek olan Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) üzerinden 15.05.2018-13.06.2018 tarihleri arasnda alnaca ve eczac yerletirme ilemi yaplaca bildirilmi ve duyuru ekinde eczane açlabilecek ilçe listesi ve açlabilecek eczane saysn gösterir liste yaymlanmtr.

Bavuru sahiplerinin https://eys.titck.gov.tr/ adresi üzerinden belgelerini eksiksiz olarak eklemelerinin ardndan, EYS’ye eklenen belgelerin asllar ile birlikte 13/06/2018 günü mesai bitimine kadar l veya lçe Salk Müdürlüklerine giderek bavurularn onaylatmalar gerektii, bavuru sahipleri tarafndan gerektiinde destek almak için eyssistem@titck.gov.tr e-posta adresine ulalabilecei belirtilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Ek liste için tklaynz

 

 

2018-05-16 10:22:22