bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGK Teviklerinin Cari Dnem ve Gemi Dnem Uygulanmas Hakknda

 Sayn Eczacmz;


6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas le Sosyal Sigortalar Ve Genel Salk Sigortas Kanunu Ve Dier Baz Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunile 687 sayl KHK’da bahsi geçen iverenlere destek amacyla çkarlan SGK teviklerinin incelenmesi, teviklerden yararlanma süreleri ve koullar, cari ay ile geçmi yllar itibariyle faydalanlmayan tevik miktarlarnn belirlenmesi konular ile ilgili Birliimizin Mali Müavirlik danmanlar tarafndan hazrlanan bilgilendirme yazs ekte yer almaktadr.
 

2018-05-15 11:28:51