bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Epoetinler in Hazrlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakknda

 Sayn Eczacmz,

 

Epoetinler için hazrlanan doktor bilgilendirme mektubu hakknda bilgilendirmenin yer ald 30.04.2018 tarih ve 3370 sayl Bölge Eczac Odas yazmz ekte bilginize sunulmaktadr.


EKL DOSYA ÇN TIKLAYINIZ...

2018-05-15 11:26:01