bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 ubat Ay Salk demeleri Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2018 Yl ubat Ay Hastane, Eczane, Optik, Tbbi Malzeme Tedarikçileri ve itme Cihazlar merkezlerine ait fatura bedellerinin 15.05.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL MERKEZ HEYET

2018-05-15 10:41:42