bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

10.05.2018 Tarihli ve 30417 sayl Mkerrer RG'de Yaynlanan SUT Deiiklii ve Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Karar Hakknda

 10 Mays  2018 tarihli 30417 sayl Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli” ile “Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Karar” yaynlanmtr.

Salk Uygulama Teblii’nin

a) 23 üncü maddesi 19/2/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde,

b) 5 inci maddesi 20/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde,

c) 32 nci maddesinde yer alan ekli listelerde yannda yürürlük tarihi, listeye giri tarihi veya aktiflenme/pasifleme tarihi bulunan ilaçlar için belirtilen tarihlerde, yannda yürürlük tarihi, listeye giri tarihi veya aktiflenme/pasifleme tarihi olmayan ilaçlar ise 20/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde,

ç) 3, 4, 21 ve 28 inci maddeleri yaym tarihinde,

d) 1, 2, 6 ilâ 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ve 31 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri yaym tarihinden 5 (be) i günü sonra, 

e) 13 üncü maddenin (e) bendiyle 4.2.14.C numaral maddenin üçüncü fkrasna eklenen (uu) bendi ve 31 inci maddesinin (ç) bendi 30/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere,

yürürlüe girer.

Tebli deiiklii metni, eki ve komisyon karar ekte yer almaktadr.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Tebli deiiklik metni için tklaynz.

Tebli eki için tklaynz.

Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Karar

2018-05-10 09:21:56