bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Medulada Yaymlanan 2018 Nisan Dnemi Reeteleri Konulu Duyuru Hakknda

 Birliimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasnda imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokolün “9.2. Mali konularda enflasyon orannda yaplacak iyiletirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczaclar Birlii ile arasnda belirlenecek kriterlere göre yaplr.” hükmü gereince 2018 yl Ek Protokolü yaplm olan düzenlemeler 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktr.

SGK tarafndan Medula Eczane Ekrannda bugün (04.05.2018) yaymlanan “2018 Nisan Dönemi Reçeteleri hakknda (iskonto ve reçete ba hizmet bedeli hesaplamalar)” balkl duyuru öyledir:

“2018/1 sayl Ek Protokol ile Protokolün (3.4) numaral maddesinde yaplan barem düzenlemeleri sonrasnda, yeni eczac indirim oranlar ve reçete ba hizmet bedelleri (RBHB), eczaclarn sisteme girdikleri 2017 yl sat haslat üzerinden 20/04/2018 tarihinde devreye alnmtr. Ek Protokol ile RBHB'nde yaplan deiiklik, 20/04/2018 öncesinde MEDULA sistemine kaydedilmi tüm reçetelere sistem tarafndan uygulanm olup, bu reçeteler için yeniden kayt ileminde bulunulmasna gerek yoktur.

Ek Protokol ile indirim oran deien eczanelerin ise 20/04/2018 öncesinde kaydetmi olduu reçeteleri yeniden kaydetmeleri halinde reçetelerin hesaplamalar yeni indirim oranna göre yaplacaktr.

Bu ilemlerin yaplmamas eczanelerin fatura kesmesine engel tekil etmemektedir.

Bunun dnda, 2017 yl Sat Haslatn yanl beyan eden ve SSGM'lere bavurarak düzelten eczanelerin, sisteme yanl indirim oran ve RBHB ile kaydettii tüm reçeteleri yeniden kaydetmesi zorunludur.”

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018-05-04 15:30:34