bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Mart Ay Katlm Pay demeleri Hk.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2018 Mart Ay Hastane ilaç Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü le Eczane ve Optik katlm pay tutarlarnn 30.04.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2018-04-30 09:10:59