bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGK Tarafndan Takrolimus ve Zoledronik Asit Etken Maddeli lalarda Yaplan Referans Fiyat Grubu Dzenlemeleri Hakknda

 Bilindii üzere “TR003B” referans fiyat grubu içerisinde bulunan takrolimus etken maddeli ilaçlar Medula Sisteminde edeerlikleri bulunmadndan, ancak referans fiyat gruplar ayn olduundan Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek bedellerinin hesaplanmasna bu ilaçlar birlikte deerlendirilmekteydi.

“TR-026A” referans fiyat grubu içerisinde bulunan zoledronik asit etken maddeli ilaçlar da ayn yöntem izlenmekteydi.

Takrolimus ve zoledronik asit etken maddeli ilaçlarda oluan yüksek fiyat farklarna bal durum Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazl olarak iletilmitir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan bugün (24.04.2018) “Olaanüstü laç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarna stinaden Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde Yaplan Düzenlemeler Hakknda” balkl duyuru yaymlanmtr. Duyuru ekinde bulunan ve 25.04.2018 tarihinde yürürlüe girecek düzenlemelerin yer listede takrolimus ve zoledronik asit etken maddeli ilaçlarda “TR003B” ve “TR-026A referans fiyat grubu ibarelerinin kaldrld görülmektedir.

Kurum duyurusu ve eki listeye ekteki linklerden ulalabilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Kurum duyurusu için tklaynz.

Düzenlemelerin yer ald liste için tklaynz.

2018-04-25 08:25:06