bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 YILI HASILAT BLGS GRNN TAMAMLANMASI HAKKINDAK NEML TTCK DUYURUSU

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 29.03.2018 tarihinde yaymlanan duyuru ile, Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras dorultusunda ikinci eczac çaltrmas gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacyla ciro bilgilerinin beyan edilmesi için laç Takip Sistemi (TS) üzerinde yer alan haslat girii ekrannn 01.04.2018 tarihinde açlaca ve haslat bilgilerinin 30.04.2018 tarihine kadar girilmesi gerektii duyurulmutu.

Kurum tarafndan bugün (24.04.2018) yaymlanan “Tüm Eczaclarmzn Dikkatine-Haslat Girileri Hakknda Önemli Duyuru” aadaki ekildedir:

“Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras dorultusunda ikinci eczac çaltrmas gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacyla KDV hariç haslat tutar bilgilerinin beyan edilmesi için laç Takip Sistemi (TS) üzerinde yer alan haslat girii ekran 01.04.2018 tarihinde açlm olup; 2017 ylna ait KDV hariç haslat tutarlarnn 30.04.2018 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar KDV hariç haslat tutar bilgilerini beyan etmeyen eczaclarn laç Takip Sistemine eriimi, beyan edildii tarihe kadar geçici olarak engellenecek ve gerçee aykr ya da hatal beyanda bulunan eczaclar hakknda gerekli adli ve idari ilemler balatlacaktr. 24.04.2018 tarihi itibari ile henüz 12000 eczane tarafndan veri girii yapld tespit edilmi olup; 30.04.2018 tarihinin veri girii için son tarih olduu göz önünde bulundurulduunda herhangi bir maduriyet yaanmamas adna tüm eczaclarmzn ivedilikle veri giriini yapmas hususu önemle duyurulur.”

Bu dorultuda, haslat girilerini henüz yapmam olan meslektalarmzn bu ilemi 30.04.2018 tarihine kadar ivedilikle tamamlamalar gerekmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL  


 

2018-04-25 08:24:40