bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Ocak Ay Salk demeleri Hk.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2018 Yl Ocak Ay Hastane, Eczane, Optik, Tbb Malzeme Tedarikçileri ve itme Cihazlar merkezlerine ait fatura bedellerinin 16.04.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2018-04-13 09:18:08