bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Geici Koruma Altndaki Yabanclara Ait Reeteler Hakknda

 Geçici koruma kapsamndaki yabanclara ait salk hizmetlerinin bedellerinin, Göç daresi Genel Müdürlüü tarafndan ödenecei konusunda 16.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan Yönetmelik deiiklii sonrasnda, AFAD Bakanl tarafndan Birliimize gönderilen yaz ile,

  • 16.03.2018 tarihi ve sonrasna ait faturalarn Göç daresi Genel Müdürlüü adna düzenlenecei ve Göç daresi Genel Müdürlüü tarafndan ödenecei,  
  • 16.03.2018 tarihi öncesine ait faturalarn l Valilii adna düzenlenecei ve AFAD tarafndan ödenecei,

bildirildi ve konu 17.03.2018 tarihinde internet sayfamzdan duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 19.03.2018 tarihinde Medula’da  yaynlanan,  eczanelerin elinde beklettii 15.03.2018 dönemi ve öncesi faturalarn önümüzdeki reçete teslim döneminde ivedilikle Erturul Gazi SSGM’ne gönderilmesi gerektii” hakkndaki duyuru da ayn gün internet sayfamzdan duyuruldu.

Medula Duyurusu sonrasnda, 01.03.2018-15.03.2018 tarihleri arasnda karlanan reçeteler için Medula Sistemi üzerinden fatura sonlandrma ileminin yaplamamas üzerine, Medula Sisteminde buna uygun ekilde düzenleme yaplmas ve eczaclarmz tarafndan 01.03.2018-15.03.2018 dönemine ait reçetelerle ilgili olarak ne ekilde ilem yaplmas gerektii konusuna açklk getirilmesi talebimiz, 21.03.2018 tarihli yazmz ile Sosyal Güvenlik Kurumuna iletildi.

Mart ayna ait reçetelerin faturalandrma ilemleri ile ilgili olarak net bir açklama yaplmas beklenmekte iken, gelinen noktada, ilgili Kurumlar olan SGK, AFAD ve Göç daresi Genel Müdürlüünce halen bir açklama yaplmadndan; Birliimiz tarafndan, Mart ayna ait reçetelerinin teslim süresinin uzatlmas Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmitir.

Kurumlar tarafndan, faturalandrma ilemlerinin ne ekilde yaplacana dair açklama yaplmasnn ardndan meslektalarmza gerekli bilgilendirme yaplacaktr.

Bilgilerinize sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Göç daresi Genel Müdürlüüne gönderilen yazmz için tklaynz

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen yazmz için tklaynz

 

 

2018-04-10 10:45:52