bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Yl lk Defa ve Yeniden Atama Kuras Duyurusu

 T.C. Salk Bakanl Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüü Tarafndan Yaymlanan "2018 Yl lk Defa ve Yeniden Atama Kuras" balkl duyuru ile;

Salk Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayl Resmi Gazete’ de yaymlanarak yürürlüe giren “Kamu Kurum ve Kurulularna Açktan Kura ile Atanacak Baz Salk Personelinin Atama Usul ve Esaslarna likin Yönetmelik” hükümlerine göre Salk Bakanl ile dier kamu kurum ve kurulularnn ihtiyaçlar için, tpta uzmanlk mevzuatna göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman di tabibi, ditabibi ve eczac kadrolarna ilk defa veya yeniden yaplacak atama, yerletirme ilemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafndan bilgisayar ortamnda kura ile yaplaca,

Kura bavurularnn 06 Nisan 2018 Cuma – 16 Nisan 2018 Pazartesi (Saat 18:00’a kadar)tarihleri arasnda Personel Bilgi Sistemi Üzerinden (PBS) üzerinden alnaca, kura yerinin ve saatinin (www.yhgm.saglik.gov.tr)  internet adresinden ilan edilecei bildirilmi ve ilan metni ile münhal kadrolar duyurulmutur.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

lan metni için tklaynz.

Münhal kadro listesi için tklaynz.

 

2018-04-10 09:12:43