bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGKnn Topikal Antifungal lalarla lgili Medula Duyurusu Hakknda

 21 Mart 2018 tarih ve 30367 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan SUT Deiiklii ile yaplan düzenlemeler kapsamnda ne ekilde uygulanaca anlalamayan hususlarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yaz gönderilerek görü sorulduu 23.03.2018 tarihinde internet sayfamzda duyurulmutur.

Medula Eczane Sisteminde bugün (03.04.2018) yaymlanan duyuru aadaki ekildedir:

TOPKAL ANTFUNGALLER HK.

“Sistemde yer alan 367- Topikal antifungal tanmlamas, reçete tehisi olmayp SUT un 4.1.4-- Reçetelere yazlabilecek ilaç miktar maddesinin 5.fkrasnda belirtilen (Topikal antifungaller bir reçetede en fazla 2 kutu yazlabilir. Tedavinin devam gerekli ise devam reçetesi/reçetelerinin dermatoloji uzman hekimi tarafndan düzenlenmesi halinde bedeli Kurumca karlanr) hükmünü sistem üzerinden kontrol etmek amacyla tanmlanm kural kodudur . Reçetede tehis kodu olarak istenmemesi....”

Medulada yaymlanan bu duyuru, topikal antifungal ilaçlarn balangçta bir reçetede en fazla 2 kutu yazlabileceine ve sisteme ilenirken  “367-Topikal antifungal” kodunun kullanlmasnn yeterli olduuna açklk getirmi olmakla beraber; bu ilaçlarla devam tedavisi uygulamalarnn ne ekilde yaplaca hakkndaki belirsizlik devam etmektedir.

Konu hakknda, Kuruma yaptmz yazl bavuruya istinaden Kurumdan bilgi beklenmekte olup, Kurum tarafndan verilecek cevap dorultusunda tüm meslektalarmz bilgilendirilecektir.

Bilginize sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2018-04-04 09:03:09