bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TTCK Tarafndan Yaymlanan Haslat Girii Konulu Duyuru

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan bugün (29.03.2018) yaymlanan duyuru ile,

  • Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras dorultusunda ikinci eczac çaltrmas gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacyla ciro bilgilerinin beyan edilmesi için laç Takip Sistemi (TS) üzerinde yer alan haslat girii ekrannn 01/04/2018 tarihinde açlaca, 
  • TS üzerinde yer alan haslat girii ekran vastasyla haslat bilgilerinin 30/04/2018 tarihine kadar girilmesi gerektii, bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczaclarn laç Takip Sistemine eriimi, cironun beyan edildii tarihe kadar geçici olarak engellenecei, 2018 ylnda açlan eczaneler ile ilgili olarak 2017 yl cirosu “0” olarak beyan edilecei,
  • KDV hariç haslat bilgileri ile ilgili olarak gerçee aykr ya da hatal beyanda bulunan eczaclar hakknda gerekli adli ve idari ilemler balatlaca,
  • Gerektiinde TS üzerinde yer alan “Destek masas” sekmesinden ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr  e-posta adresinden destek alnabilecei, bildirilmektedir.

 Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 TÜRK ECZACILARI BRL

  

2018-03-30 09:55:34