bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

T.C. Anayasa Mahkemesi Bakanl le Trk Eczaclar Birlii Arasnda Protokol mzaland

 

 

6216 sayl Anayasa Mahkemesinin Kuruluu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunun 71 inci maddesinde yer alan “Bakan ve üyeler ile bunlarn emeklileri ve bakmakla yükümlü olduklar aile fertlerinin salk giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi olduu hükümler ve esaslar çerçevesinde Mahkeme bütçesinden ödenir.” ibaresi gereince,

T.C. Anayasa Mahkemesi Bakanl ile Birliimiz arasnda 27.03.2018 Sal günü “Anayasa Mahkemesi Meslek Mensuplar Ve Bakmakla Yükümlü Olduklar Aile Fertlerinin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol” Anayasa Mahkemesi Binasnda düzenlenen bir törenle imzaland.

mza törenine, T.C. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Selim ERDEM, Kurum Hekimi Uzm.Dr.lker MNTA, Türk Eczaclar Birlii Bakan Ecz. Erdoan ÇOLAK ve Türk Eczaclar Birlii Genel Sekreteri Ecz. Arman ÜNEY katldlar.

Protokol metni ekte yer almakta olup, meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Protokol metni için tklaynz.

2018-03-30 09:54:30