bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Yeni Nesil deme Kaydedici Cihazlarn (YN KC) Entegrasyonu lemleri ile lgili Erteleme Talebimiz Hakknda

 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarn (YN ÖKC) Entegrasyonu lemleri ile lgili Erteleme Talebimiz Hakknda

 

Bilindii üzere, 30.09.2017 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanan 483 Sra nolu Tebliin 8.Maddesinin 3. Fkras u ekildedir:

"(3) Perakende mal ve hizmet satlarnn gerçekletirilmesinde yararlanlan sat uygulama yazlmlar ile bunlarn üzerinde çalt bilgisayar vb. donanmlarn (sipari alma ilemlerinde kullanlan mobil el terminalleri ile sipari bilgilerini gösteren ve mali geçerlii olmayan fi veya belgeler üreten cihazlar dahil) YN ÖKC'lerle balant ve iletiiminin "Gelir daresi Bakanl ÖKC-Harici Donanm ve Yazlm Haberleme Protokolü GMP-3" dokümannda belirtilen iletiim protokolüne göre gerçekletirilmesi zorunlu olup, YN ÖKC'leri kullanan mükelleflerin de söz konusu harici yazlm ve donanmlarn YN ÖKC'lerle entegre ve balantl yapda kullanlmasn temin etmek için YN ÖKC yetkili servislerine bavurup gerekli balantlar, en geç 1/4/2018 tarihine kadar yaptrmalar ve bu ekilde kullanmalar zorunludur."

Halihazrda, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz firmalarnn tümünün eczaneler tarafndan kullanlan tüm otomasyon yazlmlarna entegrasyonu için teknik olarak hazr olmalar için süre gerekmektedir.  

Ülkemiz piyasasnda bulunan tüm eczane otomasyon yazlm firmalarnn, tüm YN ÖKC cihazlar ile entegre olmas ile ilgili teknik ilemler için gereken süre nedeniyle, eczaneler açsndan  uygulamann ertelenmesi ile ilgili talebimiz, T.C.Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanlna sözlü ve yazl olarak iletilmitir.

Gelir daresi Bakanl tarafndan bavurumuzun yantlanmasnn hemen ardndan Birliimiz tarafndan gerekli bilgilendirmeler yaplacaktr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

2018-03-26 09:57:53