bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Dantay ve Yargtay GLN Numaralar ve Karekod Sonlandrma lemi Hakknda

 T.C. Yargtay Bakanl ile Birliimiz arasnda imzalanan "Yargtay Meslek Mensuplar Ve Bakmakla Yükümlü Olduklar Aile Fertlerinin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol" ün,


T.C.Dantay Bakanl ile Birliimiz arasnda imzalanan "Dantay Meslek Mensuplar Ve Bakmakla Yükümlü Olduklar Aile Fertlerinin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol"ün,  Faturalarn düzenlenmesi ve teslimi maddesinin 5. Fkras aadaki ekilde düzenlenmitir: 

Verilen ilaçlarn karekod bilgileri eczane tarafndan kullanlan otomasyon sistemi ile TS’den onaylandktan sonra Kuruma fatura edilir. Bakanlk tarafndan Beeri Tbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmelii ile karekod uygulamas kapsam dnda tutulan ürünlere ait kupür ve barkod diyagramlar reçeteye dümeyecek ekilde eklenir.” 

Bu Kurumlara ait reçetelerin karlanmasnda, eczaclarmz tarafndan yaplacak karekod sonlandrma ilemlerinde kullanlacak olan GLN numaralar aada yer almaktadr:

T.C. Yargtay Bakanl GLN:8680001529261
T.C. Dantay Bakanl GLN: 8680001529278

Otomasyon program araclyla yaplacak karekod sonlandrma ilemi ile ilgili ekran görselleri ekte yer almakta olup, tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

1)

2)


3)


4)


5)


6)


7)


 

2018-03-22 08:57:14