bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

"Ig Vena IV nfzyon in zelti eren Flakon 100 ml" adl ila hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA,

lgi : 13.11.2017 tarih ve 12752 sayl Bölge Eczac Odas yazmz.

lgi'de kaytl Bölge Eczac Odas yazmz ile; Onko laç Sanayi ve Ticaret A.. nin ithal ruhsatna sahip olduu "Ig Vena IV nfüzyon çin Çözelti çeren Flakon 100 ml" adl ürünün, 167626 seri numaralsna güvenlik gerekçesiyle 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "Geri Çekme Yönetmelii" ne göre 1. snf A seviyesinde (nihai kullanc seviyesi) geri çekme ilemi uyguland, gereinin yaplmasnn ilgili firmaya duyurulduu bildirilmitir.

Konuyla ilgili olarak 15.03.2018 tarihinde Onko laç Sanayi ve Ticaret A.. tarafndan Birliimize gönderilen yaz ile ilgili serideki geri çekme ile ilgili olarak, lisansör firmadan gelen raporlar ile riskin ortadan kalkt göz önünde bulundurulduu ve geri çekme kararnn durdurulduu, ayrca TS'de ürünün durumuna dair güncelleme yapld bildirilmitir.

TTCK Bakanl tarafndan firmaya iletilen karar yazsnn yer ald bildirim ekte gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter


Karar yazs için tklaynz.

 

lgide kaytl yazmz için tklaynz.

2018-03-20 14:31:01