bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Ziraat-Halk Bankas Mensuplar Emekli Ve Yardm Sand Vakfnn Uygulamas Hakknda

 T.C Ziraat Bankas A.. ve T. Halk Bankas A.. Mensuplar Emekli ve Yardm Sand Vakf tarafndan, eczaclarmzdan yüksek oranlarda skonto istendii konusunda meslektalarmz ve eczac odalarmz tarafndan Birliimize yaplan bildirimlere istinaden, Vakf yetkilileri ile görümeler yaplm; eczaclar tarafndan Vakfa verilmesi istenen skonto oranlarnn uygulanabilir olmad Vakf Müdürlüüne yazl olarak da iletilmitir.

Vakf yetkilileri ile yaplan görümelerde, Vakf tarafndan eczaclardan istenen skonto artnn, Vakf Yönetim Kurulu kararna dayal olarak istendii, Birliimiz tarafndan gönderilen yaznn Vakfn Hukuk Servisi ve ilgili birimlerince deerlendirilmekte olduu ve yaplacak ilem hakknda önümüzdeki günlerde Birliimize bilgi verilecei; bu süreçte Vakf tarafndan daha önce 15 Mart olarak bildirilen sözleme yenileme tarihinin 30 Marta kadar uzatld ve bu aamada herhangi bir skonto artnn balatlmad Birliimize bildirilmitir.

Konu hakkndaki gelimeler Birliimiz tarafndan ayrca duyurulacaktr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.


TÜRK ECZACILARI BRL

2018-03-15 16:14:23