bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Buvasin Enjeksiyonluk zelti eren Flakon %0.5 simli Mstahzara Ait Geri ekme lemi Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA,


Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan 15.03.2018 tarihli duyuru ile, 

Vem laç Sanayi ve Ticaret A.. nin ruhsatna sahip olduu "Buvasin Enjeksiyonluk Çözelti çeren Flakon %0.5" isimli müstahzarn, 703003 (SKT:03/2020) parti numaralsna firma spesifikasyonlarna uygun olmamas gerekçesiyle 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "Geri Çekme Yönetmelii" ne göre 1. snf A seviyesinde (nihai kullanc seviyesi) geri çekme ilemi uyguland, gereinin yaplmasnn ilgili firmaya duyurulduu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter


Kurum Duyurusu için tklaynz.

2018-03-15 14:31:01