bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Yargtay ve Dantay Mensuplar ve Hak Sahiplerinin la Temini Hakknda

Deerli Meslektalarmz,

Bilindii üzere Birliimiz ile; 

T.C. Yargtay Bakanl arasnda 28.02.2018 tarihinde “Yargtay Meslek Mensuplar Ve Bakmakla Yükümlü Olduklar Aile Fertlerinin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol”ü

T.C. Dantay Bakanl arasnda 02.03.2018 tarihinde “Dantay Meslek Mensuplar Ve Bakmakla Yükümlü Olduklar Aile Fertlerinin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol”ü imzalanmtr.

Sözleme basm ilemleri Birliimizce tamamlanm olup, eczac odalarmza talepleri dorultusunda gönderilmektedir. 

Yargtay ve Dantay mensuplar ve hak sahiplerinin tedavisi için düzenlenen reçetelerin eczanelerden temini srasnda, reçete giri ilemleri, Birliimizin yazlm olan ve Farma Inbox üzerinden eriilen reçete giri ekran araclyla gerçekletirilecektir. Reçete girileri için izlenecek ilem basamaklarna ait görseller, duyurumuzun ekinde yer almaktadr. 

Tüm meslektalarmzn bilgisine önemle sunarz.

 


TÜRK ECZACILARI BRL

1)

2)

3)

4)

5)


6)


7)


8)


9)


10)


11)


12)


13)


14)


 

2018-03-14 09:31:16