bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Adalimumab in Kullanlan la Gvenlik zlem Formu hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA,

Birliimize Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan iletilen 06.03.2018 tarih ve 43144 sayl yaz ile,

Kurumun internet sayfasnda yaynlanm olan, 26.10.2017 tarih ve 2017/3 sayl Genelge eklerinde, 02.03.2018 tarihinde güncelleme yapld; adalimumabn “üveit” endikasyonunda kullanmnn, “orta üveit” endikasyonunda kullanm olarak deitirildii ve ilgili “ laç Güvenlik zlem Formu, “Hasta Onay Formu” ve “Uygulama Basamaklar”nn güncellendii,

Ayrca, adalimumabn dier endikasyonlar için kullanlan “ laç Güvenlik zlem Formu”nun da güncellendii bildirilmektedir.

Hali hazrda kullanlmakta olan formlarn tükenmesi sonrasnda, söz konusu ilaçlar için yaz ekinde yer alan güncellenmi yeni formlarn kullanlaca ve güncel uygulama basamaklarnn uygulanaca iletilmektedir.

Kurum yazs ve ekleri, ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazs ve ekleri için tklaynz.

2018-03-14 09:30:55