bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Veteriner Tbbi rnleri iin E-Reete ve la Takip Sistemine Kayt Yaplmas Hakknda

BÖLGE ECZACI ODASI 

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bal l Müdürlükleri tarafndan eczac odalarna gönderilen yazlar ile, bölgelerinde faaliyet gösteren veteriner tbbi ürün toptan ve perakende sat yapan ve yapacak eczanelerin, en geç 27.12.2017 tarihine kadar, Bakanln hazrlad sisteme kayt yaplmasnn istendii yönündeki bildirimlere istinaden, eczac odalarmza gönderdiimiz 22.12.2017 tarih ve 576 sayl yazmzda, meslektalarmzn ne ekilde ilem yapmasnn uygun olacann Birliimizce, yetkililer ile yaplacak görüme sonrasnda deerlendirilecei ve Birliimiz tarafndan yaplacak yeni bir duyuruya kadar, herhangi bir kayt ilemi yaplmamas gerektii belirtilmiti.

Merkez Heyetimizin, 28.12.2017 tarihinde T.C.Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Sayn Dr.Ahmet Eref Fakbaba’ya gerçekletirdii ziyarette, veteriner tbbi ürün sat yapan yerlerin, Bakanlk bünyesinde oluturulan takip sistemine kayt olmasnn istenmesi ile ilgili olarak, veteriner tbbi ürünlerde de, beeri tbbi ürünlerde olduu gibi karekod sistemine geçilmesi uygulamalarnda, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl ve Birliimiz tarafndan birlikte çalmalar yaplmas deerlendirilmiti. 

Merkez Heyetimiz, Veteriner tbbi ürünlerin satn yapan ve yapacak eczanelerin, Bakanlk tarafndan hazrlanan “Veteriner Tbbi Ürünleri için E-Reçete ve laç Takip Sistemi (TS) Uygulamas”na kayt olmasnn zorunlu tutulmasna yönelik uygulamalar konusunda,  01 Mart 2018 tarihinde Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl Müstear Yardmcs Sayn Ahmet Güldal ve  Gda ve Kontrol Genel Müdürü Sayn Muharrem Selçuk ve Veteriner Salk Ürünleri ve Halk Sal Daire Bakan Mustafa Bebek ile; 8 Mart 2018 tarihinde, Gda ve Kontrol Genel Müdür Yardmcs v. Sayn Harun Seçkin ve Veteriner Salk Ürünleri ve Halk Sal Daire Bakanl Çalma Grup Sorumlusu  Sayn Arif Özkan ile; 09 Mart 2018 tarihinde Müstear Yardmcs Sayn Dr.Nihat Pakdil ile görümeler gerçekletirdi.

Yaplan görümelerde, eczanelerin Veteriner laç Kayt Sistemine kayt olma ileminin, kesinlikle bir iletme kayt/onay ilemi olmad bilgisi alnd ve  Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan oluturulan Veteriner laç Takip Sistemine, eczanelerin stoklarnda bulunan veteriner ilaçlarn kayd için bildirilen son tarih 10 Mart iken, bu ilem için ek süre alnarak 20 Mart 2018 tarihine kadar yaplabilmesine imkan saland.  

Görümelerin hemen ardndan, T.C.Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl Gda ve Kontrol Genel Müdürlüü tarafndan Birliimize 09.03.2018 tarihli yaz gönderilerek bu yazda,

Bakanlk tarafndan uygulamaya konulan E-reçete ve laç Takip Sistemine eczanelerin kaydnn herhangi bir kayt/onay ilemi olmayp, veteriner ilaçlarn izlenebilirliini salamak, al-sat faaliyetlerini gerçekletirebilmek ve düzenlenen E-reçetelere eczaclarn eriimlerini salamay amaçlad” belirtildi. 

Eczanelerin Veteriner laç Takip Sistemine kayd için gereken bilgileri; sürenin kstl olmas ve ülkemiz genelinde tüm eczanelerin sisteme eriimine olanak salamak amacyla, Birliimiz tarafndan Gda ve Kontrol Genel Müdürlüüne gönderilecektir.

Birliimiz tarafndan, eczanelerin sisteme kayd için gereken bilgilerin toplu halde Genel Müdürlüe gönderilmesinin ardndan, eczanelerin kaytlar oluturularak eczaclarmzn Eczac Bilgi Sistemine kaytl olan e-posta adreslerine, Veteriner laç Takip Sistemine girii için gereken ifre bilgisi Kurum tarafndan gönderilecektir.

Böylelikle, eczaclarmzn,  Veteriner laç Takip Sistemine girerek, veteriner ilaçlara ait stoklarn sisteme kayt etmeleri mümkün hale gelecektir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Gda ve Kontrol Genel Müdürlüünün 09.03.2018 tarihli yazs için tklaynz.

Veteriner Hekim E-Reçete ve laç Takip Sistemi Talimat ve Uygulama Klavuzu çin Tklaynz.

 

 

 

2018-03-13 14:44:27