bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Kontrole Tabi lalara Ait Reeteler Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI 

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Bilindii üzere, T.C.Salk Bakanl TTCK Bakanl tarafndan yaymlanan 25.01.2018 tarihli talimatnamede belirtilen kontrole tabi ilaçlara ait basl reçetelerin asllarnn ve sosyal güvenlik provizyon sistemi üzerinden yazlarak hasta tarafndan ödemesi yaplp temin edilen elektronik reçete çktlarnn 5 yl saklanmas gerektii belirlenmi; bu durum eczane pratii açsndan büyük bir i yükü oluturacandan ve yönetmeliin ilgili maddesi mevcut reçete kaytlarnn elektronik ortamda tutulmasna imkan verdiinden; bu reçetelerin eczane otomasyon sistemlerinde saklanmas ve eczane otomasyon programlar ile Renkli Reçete Sistemi arasnda entegrasyon salanncaya kadar uygulamann ertelenmesi talebimiz Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’na sözlü ve yazl olarak iletilmitir.

Konu hakknda TTCK Bakanl tarafndan 06.03.2018 tarihinde Kurumun internet sayfasnda yaymlanan “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken zlemeye Tabi laçlarn Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Yazlmas Hakknda” balkl duyuru ile, 05/03/2018 tarihli ve E.672 sayl 2018/1 sayl Genelge gerei normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar 01/04/2018 tarihinden itibaren Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazlacaktr.” denilmektedir.

Kurum tarafndan yaymlanan duyuru metni ve 05.03.2018 tarih ve 2018/1 Sayl Genelgesi ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman Üney
Genel Sekreter

 

2018-03-07 09:15:22