bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

T.C. Dantay Bakanl le Trk Eczaclar Birlii Arasnda Protokol mzaland

 

24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan 696 sayl KHK ile 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayl Yargtay kanununun 64. maddesine eklenen “Dantay Bakan, Dantay Basavcs, Bakanvekilleri, daire bakanlar ve üyeleri ile bunlarn emeklileri ve bakmakla yükümlü olduklar aile fertlerinin salk giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi olduklar hükümler ve esaslar çerçevesinde Dantay bütçesinden ödenir.” ibaresi gereince,

T.C. Dantay Bakanl ile Birliimiz arasnda 02.03.2018 Cuma günü “Dantay Meslek Mensuplar Ve Bakmakla Yükümlü Olduklar Aile Fertlerinin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol” Dantay Binasnda düzenlenen bir törenle imzaland.


mza törenine, T.C. Dantay Genel Sekreteri Abdurrahman GENÇBAY, Tedavi Hizmetleri Müdürü Muzaffer BALCI, Türk Eczaclar Birlii Bakan Ecz. Erdoan ÇOLAK ve Türk Eczaclar Birlii Genel Sekreteri Ecz. Arman ÜNEY katldlar. 

Protokol metni ekte yer almakta olup, meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Protokol metni için tklaynz.

2018-03-05 12:32:25