bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Yenilenen Eczane Paket Sigortas Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Bilindii gibi Yardmlama Sand'mz tarafndan 10.02.2017 tarihinde sigorta irketimiz olan TEB Art Sigorta Brokerlii araclyla Bedeli Afet fonundan karlanmak üzere Yardmlama Sand üyesi olan tüm üyelerimizin eczaneleri oluabilecek risklere kar 100.000 TL'na kadar sigortalanmt. 

Yaptrlan bu eczane sigortasnn limiti 120.000 TL'na yükseltilerek, 10.02.2018 tarihi itibariyle yine bedeli Afet fonundan karlanmak üzere yenilenmitir. 

TEB Art Sigorta Brokerlii irketimiz araclyla; Unico Sigorta A..'ne yaptrlan bu sigortadan gecikmi Yardmlama Sand aidat ve Afet fonu borcu olmayan tüm üyelerimiz yararlanabilecektir. Teminat kapsam ekte belirtilen poliçe 10.02.2018 tarihinde yürürlüe girmi olup teminat kapsam geçtiimiz yla oranla geniletilmitir. 

Poliçe bilgileri, teminat kapsam ve limitlere ilikin açklamalar ve üyelerimizin yapmas gereken ilemler ekte belirtilmitir. 

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim. 

Ecz.Mehmet brahim Özkol 
Sayman

Poliçe bilgileri, limitler ve üyelerimizin yapmas gereken ilemler hakknda bilgilendirmeye ulamak için tklaynz.

2018-02-27 09:49:23