bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

ECZANELERDEN TIBB MALZEMELERN TEMNNE LKN SZLEME HAKKINDA

 ECZANELERDEN TIBB MALZEMELERN TEMNNE LKN SÖZLEME HAKKINDA SGK DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde 19/01/2018 tarihinde yaynlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzemelerin Teminine likin Sözleme Hakknda” konulu duyuru ile Salk Bakanl Tbbi Cihaz Sat, Reklam ve Tantm Yönetmelii kapsamnda ruhsatlandrlan sözlemeye konu olan tbbi malzemelerin datm veya satnn yapld yerleri ifade eder ekilde “sat merkezleri” ile yaplacak ve yenilenecek sözlemeye ilikin bilgiler duyurulmutur.

19.01.2018 tarihli duyuruda;

2018 Yl Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzemelerin Teminine likin Sözlemes ilemlerini yürütmekte olan Kurum ilgili birimleri tarafndan 18/02/2018 tarihine kadar deerlendirilerek sözlemelerin 01/02/2018 tarihinden geçerli olacak ekilde imzalama ilemleri tamamlanaca, mücbir sebepler hariç olmak üzere bavuru yapmayan sat merkezlerinin 05/02/2018 tarihi saat 24.00 itibaryla, Kurum tarafndan sözlemesi imzalanmayan sat merkezlerinin ise 18/02/2018 tarihi saat 24.00 itibaryla MEDULA ekranlar kapatlaca bildirilmitir.

Kurum, 16.02.2018 (bugün) yapt duyuru ile; baz tbbi malzemelerin eczanelerden teminin “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol” EK-6 numaral ekinde yaynlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden Tbbi Malzemelerin Temini Sözlemesi” uyarnca yaplmakta olduunu, 19/01/2018 tarihli duyuruda bildirilen konular ve süreler eczaneler için geçerli olmadndan, eczanelerden tbbi malzemelerin temini sözlemesinin yaplmas ve yenilenmesine ilikin ilemler ilgili mevzuatna göre gerçekletirilecei belirtmitir.

 

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Kurum Duyurusu için tklaynz.

2018-02-17 10:19:44