bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczac Yerletirme Sistemi Sonular Hakknda

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan "Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) Yerletirme Sonuçlar” balkl duyuru ile,

6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun ile 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik hükümleri dorultusunda uygulamaya konulan Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) üzerinden 15/01/2018-13/02/2018 tarihleri arasnda yaplan bavurular neticesinde 14/02/2018 tarihinde Kurum tarafndan eczac yerletirme ileminin gerçekletirildii ve sonuçlarn https://eys.titck.gov.tr/ adresinden görüntülenebildii bildirilmektedir.

15/01/2018-13/02/2018 tarihleri arasnda EYS üzerinden bavuruda bulunmu olan meslektalarmz, bavurularna dair sonuca aadaki link araclyla ulaabileceklerdir.

https://eys.titck.gov.tr/

Yerletirme ilemi gerçekletirilen eczaclarmzn, Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras dorultusunda ilân tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde ilgili il veya ilçe salk müdürlüüne bavuruda bulunmalar gerekmektedir.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2018-02-15 09:01:04