bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

14 ubat 2018 Tarihli Fiyat Deerlendirme Toplants Kararlar Hakknda

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 14.02.2018 tarihinde “Tüm laç Firmalarnn Dikkatine” balkl bir duyuru yaymlanm olup, duyuru aadaki ekildedir:

14 ubat 2018 tarihli Fiyat Deerlendirme Komisyonu’nda;

1- Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmasna Dair Karar’n 2 nci maddesinin ikinci fkras ve Geçici Maddesinin birinci fkras uyarnca 2018 yl için beeri tbbi ürünlerin fiyatlandrlmasnda kullanlan 1 (bir) Avro deeri 2,3421 TL’den 2,6934 TL’ye artrlmtr.

2- Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmasna Dair Karar’n 2 nci maddesinin yedinci fkrasnda bahsi geçen 8,09 TL ve 4,24 TL deerleri, Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmasna Dair Karar’n 2 nci maddesinin onuncu fkras gerei Avro deerinde yaplan deiiklik orannda artrlarak 9,30 TL ve 4,87 TL olarak güncellenmitir.

3- Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmas Hakknda Tebli’in 12 nci maddesinin dördüncü fkras gerei bu kararn 14 ubat 2018 tarihinde ilan edilmesi ve 19 ubat 2018 tarihi itibariyle geçerli olmas karar alnmtr. 

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Duyuru için tklaynz.

2018-02-15 09:00:06