bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

rinocam I.V. Perfzyon in zelti eren Flakon Hakknda Geri ekme Duyurusu

 rinocam I.V. Perfüzyon çin Çözelti çeren Flakon hakknda Geri Çekme Duyurusu

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan (bugün) 25 Ocak 2018 tarihinde yaymlanan duyuru ile,

Koçak Farma laç ve Kimya Sanayi A..”nin ruhsatna sahip olduu “rinocam I.V. Perfüzyon çin Çözelti çeren Flakon 100 mg/5 ml” isimli müstahzarn 1965605 (SKT: 09/2018) parti numaralsna firma spesifikasyonlarna uygun olmamas gerekçesiyle 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Geri Çekme Yönetmelii” ne göre 1. snf B seviyesinde (nihai kullancya ürünü salayan tüm yerler) geri çekme ilemi uyguland, gereinin yaplmasnn ilgili firmaya duyurulduu belirtilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2018-01-25 13:08:33