bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGKNIN 08.02.2018 Tarihinde Pasife Alaca lalar Listesi Hakknda

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 19.01.2018 tarihinde, Onuncu Kalknma Plan ve 64. Hükümet 2016 Yl Eylem Plan kapsamnda 08/02/2018 tarihinden itibaren Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenecek ilaçlara ilikin liste yaynlanm olup, listeye duyuru ekinden ulalabilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Pasiflenecek ilaçlar listesi için tklaynz.

 

 

2018-01-22 13:49:29