bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

YARDIMLASMA SANDIGI GECIKMIS AIDAT BORCLARINDAN FAIZ ALINMAYACAGI HAKKINDA

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Türk Eczaclar Birlii'nin 16 – 19 Kasm 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleen 41.Olaan Büyük Kongresi'nde görüülerek;

‘Türk Eczaclar Birlii Yardmlama Sand'na tahakkuk etmi ve geciken aidat borcu olan üyelerin söz konusu borçlarn tamamn; 30.06.2018 tarihine kadar def'aten ödemeleri halinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere kendilerinden geçmi döneme ilikin faiz alnmamas, aksi takdirde aidat borçlu üyelerin haklarnda yasal ilem yaplmas,

‘Türk Eczaclar Birlii Yardmlama Sand'ndan ayrlmak isteyen üyelerin tahakkuk etmi geciken aidat borçlarnn varsa Sandk birikiminden karlanarak mahsup edilmesi, Sandk birikimi borcunu karlamayan üyelerin ise birikimlerinden kalan bakiye farkn Sanda ödemelerinden sonra Sandk üyeliinden ayrlabilmeleri,

‘Türk Eczaclar Birlii Yardmlama Sand'na Afet Fonu ödemelerinin sadece eczane sahibi ve Türk Eczaclar Birlii Yardmlama Sand üyesi eczaclardan alnmas sonucunda Afet Fonu ödemeleri ile TEB Art Sigorta A.. tarafndan yaplan Eczane Paket Sigortasndan sadece Sandk Üyelerinin yararlanmas kararlar alnmtr.

Konu hakknda bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

 

2018-01-18 09:24:37