bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

GOTURU BEDEL SOZLESMESI YAPAN SAGLIK HIZMETI SUNUCULARI

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Bilindii üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden Tbbi Malzemelerin Temini Sözlemesi’nin 4.1.3. Özel haller balkl maddesinin a.fkras; “… Ayrca müstehaklklar 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri için (Kurumla götürü bedel sözlemesi yapan SHS’ler hariç) SUT hükümleri geçerli olup, sevk zincirine uyulmas ve reçetelerine sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.” eklinde düzenlenmitir

Buna istinaden Birliimiz tarafndan Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi yaz yazlm olp, maddede atf yaplan sevk zinciri uygulamas ve Kurumla götürü bedel sözlemesi yapan SHS’ler hakknda bilgi istenmitir.
Kurumun yazs ile, Salk Bakanl ile SGK arasnda 2017 Yl Götürü Bedel Üzerinden Salk Hizmeti Alm Sözlemesi Usul ve Esaslar imzaland, ayrca 40 devlet üniversitesi salk uygulama ve aratrma merkezi ile de “2017 Yl Götürü Bedel Üzerinden Salk Hizmeti Alm Sözlemesi Usul ve Esaslar” imzalanarak yürürlüe girdii bildirilmekte olup, devlet üniversitesi salk hizmeti sunucularna ait liste iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazs için tklaynz.
Götürü Bedel Sözlemesi Yapan SHS Listesi

 

 

2018-01-18 09:23:55