bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Eyll Ay Salk demeleri Hk.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Eylül Ay Hastane, Eczane, Optik ve Tbbi Malzeme tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.12.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2017-12-15 09:33:40