bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 EYS Bavuru Takvimi Hakknda

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 12.12.2017 tarihinde yaymlanan duyuru ile 2018 EYS Bavuru Takvimi açklanmtr.

6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik hükümleri dorultusunda nüfus kriterine tabi olarak eczane açl ve nakil bavurularnn Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) üzerinden yaplaca; 2018 yl EYS bavuru takviminin aadaki ekilde olduu ve kontenjan bilgisinin bavuru döneminin banda ilan edilecei bildirilmitir:

  1. Bavuru dönemi; 15.01.2018-13.02.2018 tarihleri arasnda
  2. Bavuru dönemi; 15.05.2018- 13.06.2018 tarihleri arasnda
  3. Bavuru dönemi; 17.09.2018-16.10.2018 tarihleri arasnda

Bavuru sahipleri gerekli hallerde destek almak için eyssistem@titck.gov.tr adresine e-posta ile bavurabilecektir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

2017-12-13 09:27:31