bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Piyasada Bulunmayan la Bildirimi Hakknda

 Meslektalarmzdan, baz ilaçlara eriimde sorun yaandna dair Birliimize ulaan bildirimler dorultusunda,  konu hakknda gerekli çalmalarn yürütülebilmesi için, ilaç temin süreçlerinde sknt yaayan eczaclarmzn, sorun yaadklar ilaç ve ecza deposuna ilikin bilgilerin, internet sayfamzda sol ksmda yer alan “Piyasada Bulunmayan laç Bildirimi Butonu" araclyla Birliimize iletilmesi büyük önem arz etmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Piyasada Bulunmayan laç Bildirimi Butonu çin Tklaynz.

2017-12-04 12:33:07