bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

la Geri ekme lemi Hakknda

 Neutec Firmas tarafndan Birliimize gönderilen ekli yaz ile, imal ruhsatna sahip olduklar “Rabby-D 10 mg Enterik Kapl Tablet” ve “Derazol DDR 25 mg Kapsül” isimli ilaçlar için 19.11.2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Geri Çekme Yönetmelii uyarnca balatlan 2. Snf B seviyesinde geri çekme ilemi nedeniyle, ürünlerin tüm serileri için stoklarn ecza depolar aracl ile ruhsat sahibi Neutec laç Sanayi Ticaret A..’ye iadesinin yaplaca, ürünlerin iade faturas ile tazmin edilecei belirtilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Firma yazs için tklaynz.

2017-11-30 09:24:47