bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Ekim Ay Katlm Pay demeleri Hk.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Ekim Ay Hastane laç Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü ile Eczane ve Optik katlm pay tutarlarnn 30.11.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2017-11-30 09:24:21