bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TTCK Tarafndan Yaymlanan 2017-4 Sayl Mor ve Turuncu Reeteler Konulu Genelge Duyurusu Hakknda

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasnda bugün (28.11.2017) yaymlam olduu duyuru u ekildedir;

“Krmz ve Yeil Reçetelerin elektronik ortamda yazlmasna, takibine ve kontrolüne imkan salayan Renkli Reçete Sistemi 17 Mart 2017 itibari ile tüm Türkiye’de kullanma açlmtr.

Renkli Reçete Sistemi https://renklirecete.saglik.gov.tr adresinde kullanmdadr.

Ekteki 28.11.2017 tarih ve 4434 evrak numaral 2017/4 sayl Genelge ile Mor ve Turuncu Reçeteler de Renkli Reçete Sistemine dâhil edilmitir.

l Salk Müdürlüklerince turuncu reçete koçan datm yaplmayacaktr. Faktör ilaçlar kullanan vatandalarmzn turuncu reçete temin etme zorunluluu kaldrlm olup, daha önce hastalarmza tahsis edilmi turuncu reçeteler kullanlabilecektir. Hekimlerin, krmz ve yeil reçetelerde olduu gibi Renkli Reçete Sistemini kullanarak mor ve turuncu reçeteleri elektronik ortamda yazmalar gerekmektedir. Sistemin çalmad istisnai durumlarda matbu mor ve turuncu reçeteler kullanlacak olup, turuncu reçetenin olmamas durumunda turuncu reçeteye tabii ilaçlar da mor reçetelere yazlabilecektir.

Serbest eczanelerce karlanan mor ve turuncu reçeteler aynen krmz ve yeil reçetelerde olduu gibi Renkli Reçete Sistemine kaydedilecektir. Matbu olarak karlanan reçetelerin birinci nüshas Renkli Reçete Sisteminden alnan liste ile birlikte takip eden ayn onuna kadar l Salk Müdürlüklerine teslim edilecektir. Karlanan tüm reçetelerin elektronik olmas yani matbu reçete olmamas durumunda l Salk Müdürlüklerine liste teslim edilmesine gerek yoktur.

Hastane eczaneleri tarafndan karlanan, yatan hastalar için kullanlan mor ve turuncu reçeteli ilaçlar için hastane içerisinde mor ve turuncu reçete kullanlmayacaktr. Bu ilaçlar hastanede mevcut ise turuncu veya mor reçeteye gerek olmakszn hastanelerin kullandklar sistem üzerinden karlanacaktr. Ancak ilaçlarn hastanede bulunmamas durumunda serbest eczanelerden temin edilmesi zorunlu ise mor reçeteler kullanlacaktr.

Ekteki Genelge dorultusunda ilem tahsis edilmesi gerekmektedir.”


Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.


TÜRK ECZACILARI BRL

Duyuru ekinde iletilen 2017/4 Sayl Genelgeye ulamak için tklaynz.

 

 

2017-11-30 09:23:52